มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

หลิวยู

สนาม: ต้ากง

บทนำ: ครมเห็นชอบโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 12 ตำแหน่ง พ่อเมืองเชียงรายสลับพะเยา เซาะฐานเสียงเพื่อไทยโยก ผวจเชียงใหม่นั่งรองปลัด มท1 ยันไม่เกี่ยวกรณีบ้านพักศาล พออธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการว่า ครมมีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1ให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเชียงใหม่ 2ให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจาก ผวจเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจาก ผวจเชียงราย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจพะเยา 4ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผวจพะเยา และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเชียงราย 5ให้นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจาก ผวจชุมพร และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 6ให้นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจาก ผวจบึงกาฬ และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย 7ให้นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งเป็น ผวจชุมพร 8ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจบึงกาฬ 9ให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผวจปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้เป็น ผวจอำนาจเจริญ 10ให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากผวจเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจปราจีนบุรี 11ให้นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจาก ผวจแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเพชรบูรณ์ 12ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจาก ผวจอำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้เป็น ผวจแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป พลออนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึง ครมมีมติเห็นชอบโยกย้ายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ว่า หากพูดในภาพรวม ทางนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มองว่าควรปรับให้ลงฝาลงตัว และการโยกย้ายนายปวิณ ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ จเชียงใหม่ ซึ่งทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน เพียงแต่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ได้มีประเด็นอื่นในข้อพิจารณา ผู้สื่อข่าวถามว่า การโยกย้ายผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ บางจังหวัดมีสาเหตุการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติอุบัติเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงด้วยหรือไม่ พลออนุพงษ์กล่าวว่า เราได้รับข้อมูลมาในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้สอบถามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ทุกคนก็พยายามที่จะลดอุบัติเหตุอยู่แล้ว แต่ก็รับฟังข้อมูลมาว่าจังหวัดใดมีมากหรือมีข้อคิดเห็นว่ายังทำไม่เต็มที่เรื่องนี้ ตนก็รับฟังมา พลออนุพงษ์กล่าวถึงกรณีเสนอความเห็นให้ปรับแก้คุณสมบัติผู้ลงสมัครเป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีเคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อไม่ให้ลงสมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งถัดไปว่า เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณา ตามที่มีการเสนอมา ขอให้ดูผลการพิจารณาก่อน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับว่า มีความก้าวหน้า โดยมีการพิจารณาไปแล้ว 87 มาตรา จาก 130 มาตรา แต่ 80 มาตราดังกล่าว เป็นไปด้วยความยุ่งยาก เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ต้องการกำหนดกระบวนการที่ดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม มีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอน และกำหนดข้อห้ามการกระทำต่างๆ ภายในหน่วยเลือกตั้งและบริเวณเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณาว่าประเด็นเหล่านี้จะปฏิบัติได้หรือไม่ จะปฏิบัติอย่างไร และมีโทษอะไรที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถเสร็จภายในเดือน เมยได้ เนื่องจากมีวันหยุดจำนวนมาก...

รอบตัน

สนาม: โซโซพีเดีย

บทนำ: ครมเห็นชอบโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 12 ตำแหน่ง พ่อเมืองเชียงรายสลับพะเยา เซาะฐานเสียงเพื่อไทยโยก ผวจเชียงใหม่นั่งรองปลัด มท1 ยันไม่เกี่ยวกรณีบ้านพักศาล พออธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการว่า ครมมีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1ให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเชียงใหม่ 2ให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจาก ผวจเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจาก ผวจเชียงราย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจพะเยา 4ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผวจพะเยา และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเชียงราย 5ให้นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจาก ผวจชุมพร และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 6ให้นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจาก ผวจบึงกาฬ และแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย 7ให้นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งเป็น ผวจชุมพร 8ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็น ผวจบึงกาฬ 9ให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผวจปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้เป็น ผวจอำนาจเจริญ 10ให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากผวจเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจปราจีนบุรี 11ให้นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจาก ผวจแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้เป็น ผวจเพชรบูรณ์ 12ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจาก ผวจอำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้เป็น ผวจแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป พลออนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึง ครมมีมติเห็นชอบโยกย้ายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ว่า หากพูดในภาพรวม ทางนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มองว่าควรปรับให้ลงฝาลงตัว และการโยกย้ายนายปวิณ ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ จเชียงใหม่ ซึ่งทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน เพียงแต่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ได้มีประเด็นอื่นในข้อพิจารณา ผู้สื่อข่าวถามว่า การโยกย้ายผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ บางจังหวัดมีสาเหตุการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติอุบัติเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงด้วยหรือไม่ พลออนุพงษ์กล่าวว่า เราได้รับข้อมูลมาในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้สอบถามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ทุกคนก็พยายามที่จะลดอุบัติเหตุอยู่แล้ว แต่ก็รับฟังข้อมูลมาว่าจังหวัดใดมีมากหรือมีข้อคิดเห็นว่ายังทำไม่เต็มที่เรื่องนี้ ตนก็รับฟังมา พลออนุพงษ์กล่าวถึงกรณีเสนอความเห็นให้ปรับแก้คุณสมบัติผู้ลงสมัครเป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีเคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อไม่ให้ลงสมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งถัดไปว่า เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณา ตามที่มีการเสนอมา ขอให้ดูผลการพิจารณาก่อน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับว่า มีความก้าวหน้า โดยมีการพิจารณาไปแล้ว 87 มาตรา จาก 130 มาตรา แต่ 80 มาตราดังกล่าว เป็นไปด้วยความยุ่งยาก เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ต้องการกำหนดกระบวนการที่ดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม มีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอน และกำหนดข้อห้ามการกระทำต่างๆ ภายในหน่วยเลือกตั้งและบริเวณเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณาว่าประเด็นเหล่านี้จะปฏิบัติได้หรือไม่ จะปฏิบัติอย่างไร และมีโทษอะไรที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถเสร็จภายในเดือน เมยได้ เนื่องจากมีวันหยุดจำนวนมาก

นเรศวร เอฟซีรับเงินบาท
k1l | <动态当天时间> | อ่าน(226) | แสดงความคิดเห็น(984)
และอยากให้รัฐบาลเน้นการใช้ความร่วมมือครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ระบบอี-คอมเมิร์ซจะเน้นการขนส่งสินค้า หากมีการตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาใหม่ หรือใช้ระบบเดิมของอาลีบาบา อยากให้มีคนไทยมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยีจากอาลีบาบา รวมทั้งการดำเนินการในส่วนอื่นๆ อยากให้มีพาร์ตเนอร์เป็นคนไทยร่วมด้วย และต้องมองในระยะยาวว่า จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้ง 2 ฝ่ายเราจะเรียนรู้อะไร หรือศึกษาโนฮาวจากอาลีบาบาได้อย่างไร ซึ่งทาง สอทจะเน้นประสานการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี【อ่านข้อความเต็ม】
zp2 | <动态当天时间> | อ่าน(964) | แสดงความคิดเห็น(608)
อย่างที่ ป๋าเปลว สีเงิน ท่านได้ จุดพลุ ออกแรงกระตุ้นเอาไว้วันวานนั่นแหละว่า เราจะปล่อยให้ พตทพงศ์พร สรงน้ำพระ-ชำระพระศาสน์ คนเดียวอย่างนี้ เห็นจะไม่ได้ การขัดลอกคราบขี้ตะไคร่วัด เป็นงานบุญก็จริง แต่ก็ต้องช่วยกัน ปล่อยให้ทำคนเดียว ถึงได้แต่กับงานใหญ่อาจหมดแรงเสียก่อน ฉะนั้นถึงเราไม่ทำอะไรเลย เมื่อต้นเสียงโห่อย่างน้อยเราก็ควรช่วยประสานเสียงฮิ้ววววรับ ไม่ก็เอาให้ถึงระดับ บุพเพสันนิวาส กันไปเลยก็ยังได้ ดีกว่านั่งด่ากันไป-กันมาระหว่างนักการเมืองกับทหาร หรือนักการเมืองกับทหารการเมือง ว่าใครดูด-ไม่ดูด อะไรประมาณนั้น อันนั้นนอกจากไม่ได้ บุญ ติดมือ-ติดไม้เอาเลยแม้แต่น้อย เผลอๆยังหนักไปทาง บาป ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งปวง นั่นแล【อ่านข้อความเต็ม】
sjn | <动态当天时间> | อ่าน(469) | แสดงความคิดเห็น(384)
สำหรับนายวีรพล โสภา หรือสงข์ เกิด วันที่ 14มีนาคม 2500 เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จนล้มลงด้วยอาการไตวาย ต้องล้างไตทุกๆ 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีและเข้า-ออกโรงพยาบาลตลอดการรักษา ด้วยอาการ ช็อกและหายใจไม่ออก ก่อนเสียชีวิตดังกล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
b0t | <动态当天时间> | อ่าน(32) | แสดงความคิดเห็น(197)
คุณอาจจะคิดว่าดื่มกาแฟวันละแก้วเท่านั้นเอง ไม่มากไม่มายและไม่เป็นไร!! แต่สำหรับคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงเป็นทุนเดิม ขอเตือนว่า กาแฟแก้วเดียวนี่แหละจะส่งผลต่อปัญหาเส้นเลือดกระทบไปถึงความดันของโลหิต ซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันแล้วว่า กาเฟอีนจะไปบล็อกฮอร์โมนที่ช่วยขยายเส้นเลือดและสร้างสารบางตัว ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตนั่นเอง ดังนั้นเลี่ยงได้ก็ควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ【อ่านข้อความเต็ม】
w1x | <动态当天时间> | อ่าน(549) | แสดงความคิดเห็น(202)
อย่างไรก็ตาม ในงานนั้นเอง แจ็ก หม่า ก็ได้มอบคำมั่นสัญญาที่สวยหรูให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนว่า การเข้ามาพัฒนาประเทศไทยเพราะเราเชื่อมั่นและจะมีการลงทุนระยะยาว ซึ่งเราเลือกวิธีและรูปแบบการพัฒนาที่ค่อนข้างยาก แต่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราไม่ได้หวังถึงผลกำไรที่จะได้ แต่หวังว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี คนรุ่นใหม่ เกษตรกร ให้ประสบความสำเร็จ เพราะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นไปด้วย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น สัญญาว่าจะไม่ทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทยผิดหวัง 【อ่านข้อความเต็ม】
rmx | 2021-06-20 | อ่าน(128) | แสดงความคิดเห็น(211)
ประยุทธ์ แสลงคำว่าดูด ย้ำไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น สวนหมัด มาร์ค กลับไปดูแลลูกพรรค รวมทั้งสำรวจผลงานที่ผ่านมา แจงลงพื้นที่บุรีรัมย์ไม่มี แอบพบคนตระกูลชิดชอบแน่ ลั่นตอนนี้เป็นกลาง ยังกั๊กเรื่องลงสนามการเมืองบอกยังไม่ถึงเวลา ขู่ใช้กฎหมายจัดหนัก วัชระ-สื่อ ปูดข่าวสี่หมื่นล้านไร้หลักฐาน อุตตม-สนธิรัตน์ ประสานเสียงพรรครัฐบาลยังไม่สะเด็ดน้ำ เมื่อวันที่ 24 เมย ในช่วงเช้า พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) ระบุว่า คสชเดินสายดูดอดีตนักการเมือง โดยใช้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นตัวล่อว่า ไม่ได้ยิน ฉันไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น วิพากษ์วิจารณ์ไปซิ ฉันไม่สนใจอยู่แล้ว ทำงานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกัน ต่อมาในเวลา 1415 น พลอประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งว่า บอกแล้วว่าไม่ใช่เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่น เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาที่ว่า คสชหรือรัฐบาลนี้จะไปบังคับคนนั้นคนนี้ บังคับนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน จะเอาอำนาจอะไรไปบังคับเขาเหล่านั้น ดังนั้นคำพูดดังกล่าวก็เป็นเรื่องของท่านเอง การที่บอกว่านักธุรกิจต้องสนับสนุนสิ่งต่างๆ ให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้น ควรไปดูข้อกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ เพราะถ้ากฎหมายระบุว่าทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้อยู่ดี เรื่องนี้ไม่ต้องไปห้ามใครเขา และเรื่องเหล่านี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกรณีเสียงวิจารณ์ คสชและรัฐบาลจะดูดตระกูลชิดชอบมาเป็นพรรคพวกเป็นรายต่อไป พลอประยุทธ์ตอบว่า ไม่อยากให้ทุกคนไปใช้คำดังกล่าวตามที่นักการเมืองพูดออกมา เพราะการกล่าวว่าใครดูดใคร ต้องไปดูว่าผลงานของพรรคการเมืองของเขาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีการดูแลสมาชิกพรรค สสทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและนำความต้องการของประชาชนไปสู่การขับเคลื่อนของพรรคหรือไม่ ในขณะที่พรรคอื่นเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็น ได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกที่เป็นลูกพรรคหรือไม่แค่ไหน หรือให้ความสำคัญไม่เพียงพอ ผมเข้าใจว่านักการเมืองทุกคน อยากเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง แต่มักไปติดที่นโยบายพรรค นโยบายหัวหน้าพรรคหรือผู้สนับสนุน แต่ยืนยันว่า คสชไม่มีใครมีบทบาทเหนือตรงนี้ เราสามารถทำงานทุกอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นขอให้กลับไปดูที่ผลงาน ใครจะดูดหรือถูกดูดก็เป็นเรื่องของเขา และขอให้ไปดูแลสมาชิกของท่านให้ดีที่สุด ทั้งนี้ ผมเคยฟังนักการเมืองพูดว่าการเข้ามาทำงานให้ประเทศสำหรับพรรคการเมืองที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ก็อยากทำงานให้ครบตลอด 4 ปีตามอายุรัฐบาล แต่ทำไม่ได้มากนัก ช่วง 2 ปีแรกก็เริ่มทำงานได้ดีอยู่ แต่หลังจากปีที่ 2 ไปแล้วทำไม่ค่อยได้ เพราะต้องเตรียมตัวยุบสภา เขาพูดกับผมแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเขาอาจต้องทำอะไรต่างๆ ตามแนวทางนโยบายของพรรคและหัวหน้าพรรค ซึ่งมันไม่ถูกต้อง พลอประยุทธ์กล่าวย้ำต้องดูแลทุกฝ่าย นายกฯ กล่าวอีกว่า การเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะมากหรือน้อย ต้องร่วมมือให้ได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ต้องดูแลทั้งสองฝ่าย ประชาธิปไตยคือต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นฝ่ายค้านด้วยว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ของฝ่ายค้านได้ประโยชน์ด้วย ก็จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการกระจายรายได้ ที่ผ่านมาโทษกันไปมา ว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนั้นตัดงบประมาณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาการลงพื้นที่เดินสายหาเสียงยังทำไม่ได้เลย แล้วมันจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร พลอประยุทธ์กล่าวว่า อยากขอร้องว่ารัฐบาลหน้าไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ต้องร่วมมือกันในกิจการที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์ ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียว ทุกคนที่เข้ามาทำงานการเมือง ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้น จะเลือกตั้งเมื่อไหร่มันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรให้โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เช่นนั้นก็จะซักฟอกคัดค้านอภิปรายกันไปเรื่อย เหมือนที่ผ่านมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอย่าง คสชและรัฐบาลเข้ามาทำงานตรงนี้ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รัฐบาลเป็นเหมือนคนกลางที่เข้ามา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลาง และทำทุกอย่าง ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในวันข้างหน้าก็ต้องร่วมมือกันให้ได้ รัฐบาลมุ่งหวังเพียงเท่านั้น เมื่อถามว่า มีเสียงสะท้อนว่าหากนายกฯ จะดึงนักการเมือง ก็ควรดึงนักการเมืองที่ดีๆ พลอประยุทธ์ กล่าวว่า แน่นอน แต่อะไรคือที่ว่าดีๆ ที่ดีๆ คืออะไร หลายคนอาจอยากทำความดี แต่มันทำดีไม่ได้ ท้ายที่สุดถูกนโยบายพรรค ถูกอะไรต่างๆ มันทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเองก็เลยเสียไปทั้งหมด ไม่ได้รังเกียจนักการเมือง หากใครมาแสดงบทบาทว่าจะร่วมกันพัฒนาประเทศ ทำเพื่อประเทศชาติ เราจะไม่ทำการเมืองแบบเดิมๆ ก็ยินดีกับทุกคน จะมาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ พลอประยุทธ์กล่าวอีกว่า หลังตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชลมาเป็นที่ปรึกษานายกฯฝ่ายการเมือง ก็ยังไม่มีการตั้งใครเพิ่ม และการตั้งนายสนธยานั้น ก็เพื่อให้ดูภาคตะวันออก เพราะเขาทำงานทางภาคตะวันออก ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนพอสมควร จึงให้มาเป็นที่ปรึกษาแค่นั้น ไม่ได้มุ่งหวังทางการเมืองอะไร วันนั้นบังเอิญตอบเร็วไปนิดหนึ่ง ซึ่งเรื่องการเมือง ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรสักคำ เพราะยังไม่ได้เดินการเมืองเลย ใครจะเดินก็ว่าไป เมื่อถามว่า การประชุม ครมและลงพื้นที่ จสุรินทร์และบุรีรัมย์ ในวันที่ 7-8 พคนี้ มีอะไรพิเศษหรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า เป็นการลงพื้นที่ปกติ เหมือนจังหวัดอื่นๆ ไม่มีการพบใครแบบส่วนตัวหรือพบใครในที่รโหฐาน แต่พบกันในที่ใหญ่ๆ กว้างๆ ร่วมกับประชาชนทั่วไป เพราะใครจะมารับก็ไม่ปฏิเสธ ถือเป็นเรื่องเจ้าบ้านที่ดีก็มารับเป็นธรรมดาลั่นยังไม่ตกลงใคร ผมไม่ไปตกลงการเมืองอะไรกับใครทั้งสิ้น ผมไม่สามารถตกลงอะไรกับใคร เพราะผมยังไม่ไปสู่ตรงนั้น เป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมือง ใครจะทำอะไรก็ทำไป แต่อย่ามาเอาผมไปเกี่ยวข้องตรงนี้ พลอประยุทธ์กล่าว ถามอีกว่า ในเดือน มิย ยังเชิญพรรคการเมืองมาหารือเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งอยู่หรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า ตั้งแต่ มิยเป็นต้นไป จะหาโอกาสพูดคุย เขาอยากจะคุยหรือไม่ ยังไม่รู้เหมือนกัน เพราะเขาบอกจะไม่คุย แล้วจะไปคุยกับใคร คุยกับสื่อหรือ สื่อไม่ใช่นักการเมือง แล้วไปยุ่งอะไรกับนักการเมืองเขา เมื่อเขาไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุย ก็แค่นั้น ทำไมต้องมากดดันรัฐบาล เมื่อถามว่า อึดอัดใจหรือไม่ที่มีหลายพรรคการเมืองอยากเสนอชื่อ พลอประยุทธ์เป็นนายกฯ คนนอกหลังเลือกตั้ง พลอประยุทธ์ตอบว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะผมยังไม่ได้ตอบรับอะไรใครซักคน เมื่อถามย้ำว่า แต่ไม่ปฏิเสธตอบรับใช่หรือไม่ พลอประยุทธ์นิ่ง หยุดคิดไปครู่หนึ่ง ก่อนกล่าวว่า ไม่รู้ๆ เมื่อถามอีกว่าแนวทางของพรรคการเมืองแบบใดที่จะตัดสินใจเข้าร่วม พลอประยุทธ์ตอบว่า ผมไม่ร่วมกับพรรคไหน แล้วจะไปร่วมอะไรกับใครได้ ตอนนี้ไม่รู้ตัว ผมอยู่ตรงกลาง จะเป็นอะไร จะทำอะไรก็แล้วแต่ ผมต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ คำว่าตรงกลางคือเอาทุกคนมาร่วมกันบริหารประเทศให้ได้ ด้วยกลไกประชาธิปไตย แต่จะไปอย่างไรผมยังไม่รู้ และผมจะไปตรงนั้นได้อย่างไรก็ยังไม่รู้เหมือนกัน พลอประยุทธ์กล่าวถึงกรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีต สสพรรค ปชป ระบุว่า คสชเตรียมสืบทอดอำนาจโดยใช้เงินตั้งพรรคทหารถึง 40,000 ล้านบาท ว่า นายวัชระพูดหลายครั้งแล้ว ชอบพูดประเด็นนั้น ประเด็นนี้ว่ามีการทุจริต เสร็จแล้วก็เงียบหายไป เดี๋ยวก็กลับไปเอามาใหม่ ขอความกรุณาว่าให้ไปหาข้อมูล มาสิว่า 4 หมื่นล้านมาจากไหน เพราะไม่ใช่เงินน้อยๆ จะเอามาได้อย่างไร เอามาจากใคร แล้วใครจะให้ตั้ง 4 หมื่นล้าน แล้วจะเอาเงินจำนวนนี้ไปตั้งพรรคการเมืองหรือ เอาเงินจำนวนนี้ไปดูแลประชาชนไม่ดีกว่าหรือ ถ้าได้เงินมาขนาดนี้ เราต้องว่ากันด้วยหลักฐาน ผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าการออกมาพูดแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายอะไรหรือไม่อย่างไร รวมถึงสื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่ด้วย เพราะถ้าเผยแพร่โดยไม่มีหลักฐาน ก็มี พรบคอมพิวเตอร์ดูแลอยู่ ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วย เพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อน รัฐบาลไม่ได้ขู่ ไม่ได้ใช้กฎหมายไปบังคับ แต่กฎหมายมันมีอยู่แล้ว ก็ขอเตือนให้ทุกคนได้ทราบ พลอประยุทธ์กล่าว ภายหลังนายกฯ แถลงข่าวเสร็จสิ้น นายกฯ ได้เดินออกจากโพเดียมอย่างอารมณ์ดี เมื่อผู้สื่อข่าวได้กระเซ้าว่า ดูนายกฯ แก้มตอบไป พลอประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้ไปเสริมสวยแบบเธอ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวจึงชี้แจงว่าที่ถามว่าแก้มตอบหมายถึงการดูดนักการเมืองขณะนี้ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จะไปดูดนักการเมืองอะไร ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไหนเลย เมื่อถามสวนว่า แล้วนายกฯ จะเป็นหัวหน้าพรรคใดหรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า ไม่รู้ และเมื่อถามอีกว่าไม่รู้แสดงว่าไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวทันทีว่า ไม่แสดงตอนนี้ มีรายงานว่า นายวัชระเตรียมแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่พรรคในเวลา 1030 น วันที่ 25 เมยพรรครัฐบาลไม่คืบหน้า นายอุตตม สาวนายน รมวอุตสาหกรรม ปฏิเสธตอบคำถามเตรียมตั้งพรรคการเมือง โดยกล่าวเพียงว่า เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจนใดๆ และยืนยันว่าไม่มีการประสานภาคธุรกิจขอความร่วมมือไม่ให้สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีอยู่อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมวพาณิชย์ กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การดูดนักการเมืองเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ว่าข้อเท็จจริงการแต่งตั้งนายสนธยาเพื่อต้องการให้มาช่วยงานในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ที่รัฐบาลมีปัญหาสื่อสารเรื่องนี้ไปสู่การรับรู้ของประชาชน ไม่เห็นว่าจะดูดนักการเมืองอย่างไร เข้ามาช่วยเราทำงาน เมื่อถามถึงความคืบหน้าเตรียมตั้งพรรคการเมือง นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังหารือกันอยู่ มีกระบวนการหลายๆ อย่าง แต่ยังไม่คืบหน้าใดๆ ยังตอบไม่ได้ว่าสเปกคนในพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการตกลงกันก่อน ด้านนายสมคิด เชื้อคง อดีต สสอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสการดูดนักการเมืองว่า เป็นเรื่องปกติ ใครจะโดนดูดไม่เป็นอะไร สำคัญที่นายอภิสิทธิ์อย่าโดนดูดไปด้วยก็แล้วกัน เคยพูดไม่สนับสนุนนายกฯ คนนอก ขอให้มั่นคงกับสิ่งที่พูด อย่าเปลี่ยนจุดยืน ไม่ใช่พอหลังเลือกตั้งไปแล้วเป็นอีกแบบ ขอเตือนเอาไว้ก่อนด้วยความเป็นห่วง ส่วนที่นายวัชระระบุถึงเม็ดเงิน 4 หมื่นล้านบาทนั้น ไม่ทราบ แต่กระบวนการเหล่านี้หากมีการเสนอมาหนีไม่พ้นเรื่องเงิน เรื่องตำแหน่ง เป็นเหมือนการตีตราจองล่วงหน้า แปลกใจฝั่งผู้มีอำนาจมากกว่า ก่อนหน้าเคยบอกว่ารังเกียจนักการเมือง เป็นคนไม่ดี เป็นพวกโกงกิน แล้วทำไมตอนนี้พยายามให้พวกเขามาร่วมงานด้วย ที่พูดเอาไว้ก่อนยึดอำนาจในวันนั้น กับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว แสดงว่าไม่ต้องการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง นายสมคิดกล่าว เมื่อถามถึงพื้นที่ จอุบลราชธานี มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าจับตาหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า ได้ยินกระแสข่าวมาเหมือนกันว่า พรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังชาติไทย และพรรคเสรีรวมไทย เริ่มไปหาผู้คน เตรียมตัวทำกิจกรรมการเมือง โดยเฉพาะพลังประชารัฐ มีการขับเคลื่อนมาก ประสานมาทางนักการเมืองชื่อดังบางคนที่เคยทำพรรคการเมืองมาก่อน แต่พวกเราไม่หวั่นไหว พรรคเพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่า หน้าที่เราคือต้องการป้องกันแชมป์ต่อไป แม้จะเป็นเรื่องยาก【อ่านข้อความเต็ม】
a1l | 2021-06-20 | อ่าน(895) | แสดงความคิดเห็น(334)
ตอบไม่ตรงคำถาม หรือคำถามไม่ตรงคำตอบ เป็นเรื่องที่แจกแจงอธิบายใหม่กันได้ แต่คำถามที่ไม่รู้ว่าคำตอบนั้นจะถูกใจคนถาม หรือทำร้ายคนถามเสียมากกว่านั้น นับว่าเป็นเรื่องน่ากลัวนะจ๊ะ คำถามนี้มีอยู่ว่า ถ้าเป็นโสด แล้วอายุยืนไปถึง 90 ปี จะใช้ชีวิตลำบากไหม?? ก็มีคอมเมนต์กันต่างๆ นานา น่าสนใจบ้าง น่าแปลกใจบ้าง เป็นเรื่องของอิสรภาพแห่งความคิดของแต่ละคนค่ะ ที่น่าสนใจก็คือ มีการตอบโดยอาศัยหลักธรรมาอรรถาธิบายว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา และมีการระบุว่า ทุกข์ของคนแต่งงานหรือมีครอบครัวนั้นก็มีไม่น้อย เหมือนประมาณที่จะเตือนว่า ชีวิตคู่นั้น คนในอาจจะอยากออก คนนอกก็อยากจะเข้าเหลือเกิน ทั้งๆ ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วล้วนจะต้องเวียนว่ายอยู่ในทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีหรอกนะที่จะเกิดมาแล้วมีความสุขเต็ม 100% แต่อาจจะมีเยอะทีเดียวที่คิดว่า ทำไมตัวเองโชคร้าย เกิดมาก็พบแต่ความทุกข์ นั่นเพราะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกันคนอื่นนั่นเอง การจะอยู่เป็นโสด หรือมีครอบครัว แล้วเป็นห่วงและกังวลไปถึงอนาคตข้างหน้าว่า ชีวิตแบบไหนจะดีกว่านั้น มนุษย์ป้าขอยกมือบอกเลยค่ะว่า ความไม่จีรังคือสิ่งที่แน่แท้จีรังที่สุด ไม่มีใครชี้ถูกชี้ผิด หรือความถูกต้องเหมาะสมได้หรอกว่า โสดหรือแต่งงานดีกว่า เพราะชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้นขึ้นกับบุญกรรมที่ทำร่วมกันมา (อุเหม่!! ถ้าดูละครบุพเพสันนิวาสก็น่าจะเข้าใจดีนะ) ฉะนั้น คำถามที่ไม่อยู่กับปัจจุบันแบบตอนนี้อายุ 40 คิดไปถึง 90 โน่น ควรจะลบทิ้งแล้วกลับมาตั้งประเด็นใหม่ว่า เราจะทำยังไงที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพหากอายุยืนถึง 90?? แน่นอน ต้องมีสุขภาพที่ดีมาก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อสุขภาพดี เราก็จะมีสติและปัญญาที่จะหาหนทางสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอันพึงปรารถนา สุขภาพดี ฐานะการเงินมั่นคง อาจจะไม่ต้องถึงกับมั่งคั่ง ก็จะเป็นต้นทุนที่ดีในการที่เราจะใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เราวาดหวัง ไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือไม่มีก็ตาม สมมุติว่า ไม่มีครอบครัว คุณก็จะสามารถวางแผนชีวิตของตัวเองได้อย่างคล่องและเป็นอิสระ แต่ถ้ามีครอบครัวเมื่อไร เท่ากับคุณมี ห่วง มาผูกคอ และต้องยอมรับว่า จะคิดจะทำอะไรก็ต้องเอาครอบครัวมาเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจจริงไหมคะ สำหรับมนุษย์ป้ามีครอบครัว มีลูก 2 คน สารภาพเลยว่า ทำอะไรก็ต้องห่วงตลอด ห่วงไปถึงอนาคตข้างหน้าของลูกๆ ดังนั้น มันน่าจะ ซตพได้ใช่ไหมคะว่า ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ และกระทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด คนเป็นโสดก็มีหน้าที่เพื่อตัวเอง คนมีครอบครัวก็มีหน้าที่เพื่อครอบครัว สัจธรรมชีวิต คิดกังวลล่วงหน้าไปทำไม สู้เอามาวางแผนว่า ถ้าแต่งจะทำอะไร ไม่แต่งจะทำอะไรดีกว่าไหม?? ป้าเอง 【อ่านข้อความเต็ม】
rld | 2021-06-20 | อ่าน(920) | แสดงความคิดเห็น(462)
ขุดพบซากเรือโบราณ ปืนใหญ่ อายุกว่า200ปีที่ตรังคาดช่วงกบฏไทรบุรี 24 เมษายน พศ 2561 เวลา 20:03 น 【อ่านข้อความเต็ม】
1bt | 2021-06-20 | อ่าน(857) | แสดงความคิดเห็น(327)
ขุดพบซากเรือโบราณ ปืนใหญ่ อายุกว่า200ปีที่ตรังคาดช่วงกบฏไทรบุรี 24 เมษายน พศ 2561 เวลา 20:03 น 【อ่านข้อความเต็ม】
bq1 | 2021-06-19 | อ่าน(947) | แสดงความคิดเห็น(585)
Ducati 1199 Superleggera ซูเปอร์ไบค์สุดล้ำ 409 ล้าน 24 เมษายน พศ 2561 เวลา 21:22 น 【อ่านข้อความเต็ม】
vvj | 2021-06-19 | อ่าน(412) | แสดงความคิดเห็น(848)
ทุกอย่าง มีขึ้น-มีลง ในความหมายวัฏฏะ หนังสือพิมพ์ก็เหมือนกัน ถ้าตีโจทย์แตก จะเข้าใจ【อ่านข้อความเต็ม】
k1j | 2021-06-19 | อ่าน(534) | แสดงความคิดเห็น(649)
ประยุทธ์ แสลงคำว่าดูด ย้ำไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น สวนหมัด มาร์ค กลับไปดูแลลูกพรรค รวมทั้งสำรวจผลงานที่ผ่านมา แจงลงพื้นที่บุรีรัมย์ไม่มี แอบพบคนตระกูลชิดชอบแน่ ลั่นตอนนี้เป็นกลาง ยังกั๊กเรื่องลงสนามการเมืองบอกยังไม่ถึงเวลา ขู่ใช้กฎหมายจัดหนัก วัชระ-สื่อ ปูดข่าวสี่หมื่นล้านไร้หลักฐาน อุตตม-สนธิรัตน์ ประสานเสียงพรรครัฐบาลยังไม่สะเด็ดน้ำ เมื่อวันที่ 24 เมย ในช่วงเช้า พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) ระบุว่า คสชเดินสายดูดอดีตนักการเมือง โดยใช้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นตัวล่อว่า ไม่ได้ยิน ฉันไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น วิพากษ์วิจารณ์ไปซิ ฉันไม่สนใจอยู่แล้ว ทำงานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกัน ต่อมาในเวลา 1415 น พลอประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งว่า บอกแล้วว่าไม่ใช่เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่น เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาที่ว่า คสชหรือรัฐบาลนี้จะไปบังคับคนนั้นคนนี้ บังคับนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน จะเอาอำนาจอะไรไปบังคับเขาเหล่านั้น ดังนั้นคำพูดดังกล่าวก็เป็นเรื่องของท่านเอง การที่บอกว่านักธุรกิจต้องสนับสนุนสิ่งต่างๆ ให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้น ควรไปดูข้อกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ เพราะถ้ากฎหมายระบุว่าทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้อยู่ดี เรื่องนี้ไม่ต้องไปห้ามใครเขา และเรื่องเหล่านี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกรณีเสียงวิจารณ์ คสชและรัฐบาลจะดูดตระกูลชิดชอบมาเป็นพรรคพวกเป็นรายต่อไป พลอประยุทธ์ตอบว่า ไม่อยากให้ทุกคนไปใช้คำดังกล่าวตามที่นักการเมืองพูดออกมา เพราะการกล่าวว่าใครดูดใคร ต้องไปดูว่าผลงานของพรรคการเมืองของเขาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีการดูแลสมาชิกพรรค สสทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและนำความต้องการของประชาชนไปสู่การขับเคลื่อนของพรรคหรือไม่ ในขณะที่พรรคอื่นเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็น ได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกที่เป็นลูกพรรคหรือไม่แค่ไหน หรือให้ความสำคัญไม่เพียงพอ ผมเข้าใจว่านักการเมืองทุกคน อยากเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง แต่มักไปติดที่นโยบายพรรค นโยบายหัวหน้าพรรคหรือผู้สนับสนุน แต่ยืนยันว่า คสชไม่มีใครมีบทบาทเหนือตรงนี้ เราสามารถทำงานทุกอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นขอให้กลับไปดูที่ผลงาน ใครจะดูดหรือถูกดูดก็เป็นเรื่องของเขา และขอให้ไปดูแลสมาชิกของท่านให้ดีที่สุด ทั้งนี้ ผมเคยฟังนักการเมืองพูดว่าการเข้ามาทำงานให้ประเทศสำหรับพรรคการเมืองที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ก็อยากทำงานให้ครบตลอด 4 ปีตามอายุรัฐบาล แต่ทำไม่ได้มากนัก ช่วง 2 ปีแรกก็เริ่มทำงานได้ดีอยู่ แต่หลังจากปีที่ 2 ไปแล้วทำไม่ค่อยได้ เพราะต้องเตรียมตัวยุบสภา เขาพูดกับผมแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเขาอาจต้องทำอะไรต่างๆ ตามแนวทางนโยบายของพรรคและหัวหน้าพรรค ซึ่งมันไม่ถูกต้อง พลอประยุทธ์กล่าวย้ำต้องดูแลทุกฝ่าย นายกฯ กล่าวอีกว่า การเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะมากหรือน้อย ต้องร่วมมือให้ได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ต้องดูแลทั้งสองฝ่าย ประชาธิปไตยคือต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นฝ่ายค้านด้วยว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ของฝ่ายค้านได้ประโยชน์ด้วย ก็จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการกระจายรายได้ ที่ผ่านมาโทษกันไปมา ว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนั้นตัดงบประมาณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาการลงพื้นที่เดินสายหาเสียงยังทำไม่ได้เลย แล้วมันจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร พลอประยุทธ์กล่าวว่า อยากขอร้องว่ารัฐบาลหน้าไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ต้องร่วมมือกันในกิจการที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์ ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียว ทุกคนที่เข้ามาทำงานการเมือง ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้น จะเลือกตั้งเมื่อไหร่มันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรให้โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เช่นนั้นก็จะซักฟอกคัดค้านอภิปรายกันไปเรื่อย เหมือนที่ผ่านมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอย่าง คสชและรัฐบาลเข้ามาทำงานตรงนี้ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รัฐบาลเป็นเหมือนคนกลางที่เข้ามา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลาง และทำทุกอย่าง ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในวันข้างหน้าก็ต้องร่วมมือกันให้ได้ รัฐบาลมุ่งหวังเพียงเท่านั้น เมื่อถามว่า มีเสียงสะท้อนว่าหากนายกฯ จะดึงนักการเมือง ก็ควรดึงนักการเมืองที่ดีๆ พลอประยุทธ์ กล่าวว่า แน่นอน แต่อะไรคือที่ว่าดีๆ ที่ดีๆ คืออะไร หลายคนอาจอยากทำความดี แต่มันทำดีไม่ได้ ท้ายที่สุดถูกนโยบายพรรค ถูกอะไรต่างๆ มันทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเองก็เลยเสียไปทั้งหมด ไม่ได้รังเกียจนักการเมือง หากใครมาแสดงบทบาทว่าจะร่วมกันพัฒนาประเทศ ทำเพื่อประเทศชาติ เราจะไม่ทำการเมืองแบบเดิมๆ ก็ยินดีกับทุกคน จะมาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ พลอประยุทธ์กล่าวอีกว่า หลังตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชลมาเป็นที่ปรึกษานายกฯฝ่ายการเมือง ก็ยังไม่มีการตั้งใครเพิ่ม และการตั้งนายสนธยานั้น ก็เพื่อให้ดูภาคตะวันออก เพราะเขาทำงานทางภาคตะวันออก ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนพอสมควร จึงให้มาเป็นที่ปรึกษาแค่นั้น ไม่ได้มุ่งหวังทางการเมืองอะไร วันนั้นบังเอิญตอบเร็วไปนิดหนึ่ง ซึ่งเรื่องการเมือง ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรสักคำ เพราะยังไม่ได้เดินการเมืองเลย ใครจะเดินก็ว่าไป เมื่อถามว่า การประชุม ครมและลงพื้นที่ จสุรินทร์และบุรีรัมย์ ในวันที่ 7-8 พคนี้ มีอะไรพิเศษหรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า เป็นการลงพื้นที่ปกติ เหมือนจังหวัดอื่นๆ ไม่มีการพบใครแบบส่วนตัวหรือพบใครในที่รโหฐาน แต่พบกันในที่ใหญ่ๆ กว้างๆ ร่วมกับประชาชนทั่วไป เพราะใครจะมารับก็ไม่ปฏิเสธ ถือเป็นเรื่องเจ้าบ้านที่ดีก็มารับเป็นธรรมดาลั่นยังไม่ตกลงใคร ผมไม่ไปตกลงการเมืองอะไรกับใครทั้งสิ้น ผมไม่สามารถตกลงอะไรกับใคร เพราะผมยังไม่ไปสู่ตรงนั้น เป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมือง ใครจะทำอะไรก็ทำไป แต่อย่ามาเอาผมไปเกี่ยวข้องตรงนี้ พลอประยุทธ์กล่าว ถามอีกว่า ในเดือน มิย ยังเชิญพรรคการเมืองมาหารือเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งอยู่หรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า ตั้งแต่ มิยเป็นต้นไป จะหาโอกาสพูดคุย เขาอยากจะคุยหรือไม่ ยังไม่รู้เหมือนกัน เพราะเขาบอกจะไม่คุย แล้วจะไปคุยกับใคร คุยกับสื่อหรือ สื่อไม่ใช่นักการเมือง แล้วไปยุ่งอะไรกับนักการเมืองเขา เมื่อเขาไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุย ก็แค่นั้น ทำไมต้องมากดดันรัฐบาล เมื่อถามว่า อึดอัดใจหรือไม่ที่มีหลายพรรคการเมืองอยากเสนอชื่อ พลอประยุทธ์เป็นนายกฯ คนนอกหลังเลือกตั้ง พลอประยุทธ์ตอบว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะผมยังไม่ได้ตอบรับอะไรใครซักคน เมื่อถามย้ำว่า แต่ไม่ปฏิเสธตอบรับใช่หรือไม่ พลอประยุทธ์นิ่ง หยุดคิดไปครู่หนึ่ง ก่อนกล่าวว่า ไม่รู้ๆ เมื่อถามอีกว่าแนวทางของพรรคการเมืองแบบใดที่จะตัดสินใจเข้าร่วม พลอประยุทธ์ตอบว่า ผมไม่ร่วมกับพรรคไหน แล้วจะไปร่วมอะไรกับใครได้ ตอนนี้ไม่รู้ตัว ผมอยู่ตรงกลาง จะเป็นอะไร จะทำอะไรก็แล้วแต่ ผมต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ คำว่าตรงกลางคือเอาทุกคนมาร่วมกันบริหารประเทศให้ได้ ด้วยกลไกประชาธิปไตย แต่จะไปอย่างไรผมยังไม่รู้ และผมจะไปตรงนั้นได้อย่างไรก็ยังไม่รู้เหมือนกัน พลอประยุทธ์กล่าวถึงกรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีต สสพรรค ปชป ระบุว่า คสชเตรียมสืบทอดอำนาจโดยใช้เงินตั้งพรรคทหารถึง 40,000 ล้านบาท ว่า นายวัชระพูดหลายครั้งแล้ว ชอบพูดประเด็นนั้น ประเด็นนี้ว่ามีการทุจริต เสร็จแล้วก็เงียบหายไป เดี๋ยวก็กลับไปเอามาใหม่ ขอความกรุณาว่าให้ไปหาข้อมูล มาสิว่า 4 หมื่นล้านมาจากไหน เพราะไม่ใช่เงินน้อยๆ จะเอามาได้อย่างไร เอามาจากใคร แล้วใครจะให้ตั้ง 4 หมื่นล้าน แล้วจะเอาเงินจำนวนนี้ไปตั้งพรรคการเมืองหรือ เอาเงินจำนวนนี้ไปดูแลประชาชนไม่ดีกว่าหรือ ถ้าได้เงินมาขนาดนี้ เราต้องว่ากันด้วยหลักฐาน ผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าการออกมาพูดแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายอะไรหรือไม่อย่างไร รวมถึงสื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่ด้วย เพราะถ้าเผยแพร่โดยไม่มีหลักฐาน ก็มี พรบคอมพิวเตอร์ดูแลอยู่ ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วย เพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อน รัฐบาลไม่ได้ขู่ ไม่ได้ใช้กฎหมายไปบังคับ แต่กฎหมายมันมีอยู่แล้ว ก็ขอเตือนให้ทุกคนได้ทราบ พลอประยุทธ์กล่าว ภายหลังนายกฯ แถลงข่าวเสร็จสิ้น นายกฯ ได้เดินออกจากโพเดียมอย่างอารมณ์ดี เมื่อผู้สื่อข่าวได้กระเซ้าว่า ดูนายกฯ แก้มตอบไป พลอประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้ไปเสริมสวยแบบเธอ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวจึงชี้แจงว่าที่ถามว่าแก้มตอบหมายถึงการดูดนักการเมืองขณะนี้ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จะไปดูดนักการเมืองอะไร ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไหนเลย เมื่อถามสวนว่า แล้วนายกฯ จะเป็นหัวหน้าพรรคใดหรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวว่า ไม่รู้ และเมื่อถามอีกว่าไม่รู้แสดงว่าไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ พลอประยุทธ์กล่าวทันทีว่า ไม่แสดงตอนนี้ มีรายงานว่า นายวัชระเตรียมแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่พรรคในเวลา 1030 น วันที่ 25 เมยพรรครัฐบาลไม่คืบหน้า นายอุตตม สาวนายน รมวอุตสาหกรรม ปฏิเสธตอบคำถามเตรียมตั้งพรรคการเมือง โดยกล่าวเพียงว่า เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจนใดๆ และยืนยันว่าไม่มีการประสานภาคธุรกิจขอความร่วมมือไม่ให้สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีอยู่อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมวพาณิชย์ กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การดูดนักการเมืองเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ว่าข้อเท็จจริงการแต่งตั้งนายสนธยาเพื่อต้องการให้มาช่วยงานในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ที่รัฐบาลมีปัญหาสื่อสารเรื่องนี้ไปสู่การรับรู้ของประชาชน ไม่เห็นว่าจะดูดนักการเมืองอย่างไร เข้ามาช่วยเราทำงาน เมื่อถามถึงความคืบหน้าเตรียมตั้งพรรคการเมือง นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังหารือกันอยู่ มีกระบวนการหลายๆ อย่าง แต่ยังไม่คืบหน้าใดๆ ยังตอบไม่ได้ว่าสเปกคนในพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการตกลงกันก่อน ด้านนายสมคิด เชื้อคง อดีต สสอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสการดูดนักการเมืองว่า เป็นเรื่องปกติ ใครจะโดนดูดไม่เป็นอะไร สำคัญที่นายอภิสิทธิ์อย่าโดนดูดไปด้วยก็แล้วกัน เคยพูดไม่สนับสนุนนายกฯ คนนอก ขอให้มั่นคงกับสิ่งที่พูด อย่าเปลี่ยนจุดยืน ไม่ใช่พอหลังเลือกตั้งไปแล้วเป็นอีกแบบ ขอเตือนเอาไว้ก่อนด้วยความเป็นห่วง ส่วนที่นายวัชระระบุถึงเม็ดเงิน 4 หมื่นล้านบาทนั้น ไม่ทราบ แต่กระบวนการเหล่านี้หากมีการเสนอมาหนีไม่พ้นเรื่องเงิน เรื่องตำแหน่ง เป็นเหมือนการตีตราจองล่วงหน้า แปลกใจฝั่งผู้มีอำนาจมากกว่า ก่อนหน้าเคยบอกว่ารังเกียจนักการเมือง เป็นคนไม่ดี เป็นพวกโกงกิน แล้วทำไมตอนนี้พยายามให้พวกเขามาร่วมงานด้วย ที่พูดเอาไว้ก่อนยึดอำนาจในวันนั้น กับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว แสดงว่าไม่ต้องการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง นายสมคิดกล่าว เมื่อถามถึงพื้นที่ จอุบลราชธานี มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าจับตาหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า ได้ยินกระแสข่าวมาเหมือนกันว่า พรรคพลังประชารัฐ พรรคพลังชาติไทย และพรรคเสรีรวมไทย เริ่มไปหาผู้คน เตรียมตัวทำกิจกรรมการเมือง โดยเฉพาะพลังประชารัฐ มีการขับเคลื่อนมาก ประสานมาทางนักการเมืองชื่อดังบางคนที่เคยทำพรรคการเมืองมาก่อน แต่พวกเราไม่หวั่นไหว พรรคเพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่า หน้าที่เราคือต้องการป้องกันแชมป์ต่อไป แม้จะเป็นเรื่องยาก【อ่านข้อความเต็ม】
ahu | 2021-06-19 | อ่าน(22) | แสดงความคิดเห็น(197)
ขณะเดียวกันการทำหน้าที่ของ กสทชชุดรักษาการ ที่ก็จะอยู่ในตำแหน่งไปอีกนานแสนนาน จะรักษาความเป็นกลาง ไม่ขึ้นกับ คสชได้หรือไม่?【อ่านข้อความเต็ม】
1nj | 2021-06-18 | อ่าน(344) | แสดงความคิดเห็น(74)
มนุษย์น่ะ จะอ่าน-ไม่อ่าน, ซื้อ-ไม่ซื้อ หนังสือพิมพ์ ช่างปะไร【อ่านข้อความเต็ม】
ak2 | 2021-06-18 | อ่าน(573) | แสดงความคิดเห็น(353)
คลอดแล้ว7อรหันต์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 24 เมษายน พศ 2561 เวลา 17:47 น 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-06-21

เว็บเล่นสล็อตฟรีได้เงินจริง สล็อตทํากําไร pizza hut เกมส์มือถือเล่นได้เงิน เกมส์สล็อตผลไม้ gta 777 คาสิโน biz บา คา ร่า ยู ฟ่า 191 casino ทดลองเล่น nba 7slotsonjeepgrill เว็บไซต์บาคาร่า dromaeosaur แทงบาคาร่าให้ได้เงิน pg slot สมัครใหม่ บาคาร่า live22 สูตรบาคาร่าฟรีใช้ได้จริง พนันบาส zara obom m98 slot joker roma สูตร เว็บสล็อตใหม่ สลอต402 คาสิโนฟรีเงินเดิมพัน บาคาร่าbaccarat เว็บคาสิโน 168 lucky สล็อตgclub8 ufm สล็อตออนไลน์ รับเครดิตฟรี slot machine fishing game แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก กีฬา disc golf คือ สล็อต 1688 win slotออนไลน์ฝากเงินผ่านวอเลท slot vampire บาคาร่าเซ็กซี่ jr slotbet online เว็บพนันที่ได้เงิน jo บอลคาสิโน vip เว็บคาสิโนโบนัส100 แทงบอล 2.5-3 วิธีแทงบาคาร่าให้ได้เงิน joker slot roma winner 777 slot big win ยิงปลาเว็บไหนดี wordpress สล็อต 66 club joker123 slot 2020 เว็บพนัน fox playing 777 slot slotเครดิตฟรี50 dukascopy ถอนเงิน 777 triple slot games with bonus agen joker123 วิธีสมัครsagaming สล็อตดาฟาเบทแตกง่าย เกมออนไลน์เล่นแล้วได้เงินจริง วิเคราะห์บอลวันนี้ทุกคู่ สล็อต 66 lv ดาวโหลดpg slot ios โปรฝาก1บาท เล่นไพ่ได้เงินจริง2019 เว็บคาสิโน 777 score บาคาร่า aw8 ball www.918kiss me.com ยูฟ่าเบท777 สล็อต นิยาย dek-d สล็อต นิยาย x1 เกมส์ยิ่งปลาคาสิโน เกม ยิง ปลา ได้ เงิน จริง สล็อต777 notebook หวย รัฐบาล 2 5 62 ดูบอลสดออนไลน์ฟรีไม่กระตุก เครดิต ฟรี 500 watt โปรแจกเครดิตฟรี คาสีโนสด bigo แทงบอลออนไลน์ gclub วิธีสมัครเล่นบาคาร่า สูตรบาคาร่า2019sa สล็อตออนไลน์ hubslotxo 918kiss my slots app free download การพนันในคาสิโน 168slotxo q&a สล็อต 666 z3 777ww casino ball สล็อตที่คนเล่นเยอะที่สุด สล็อต777 7 mb บาคาร่าโบนัสฟรี วิธีการแทงบาคาร่า joker slot rmk เครื่องสล็อตแมชชีน rpg บาคาร่า bet2you เกมสล็อตโบนัส javascript บอลสดเมื่อวาน สล็อตรอยัล gta 888 casino deposit แมนยูวันนี้สดช่องไหน slotbet.me app roma y diana halloween เล่นสล็อตฟรี สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากถอนได้ เครื่องสล็อตแมชชีน usb ยิงปลาฟรี live สล็อต 99 ฟรีเครดิต data slot1688 mod สมัครสล็อตโรม่า origin บาคาร่า2020 สล็อต 999 money poker ept เกมพนันออนไลน์บาคาร่า สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 ลอตเตอรี่ 16 ส.ค slot pink 777 สูตรโกงบาคารา คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดpantip พนันบาส track แจกเครดิตฟรี2019 ยูฟ่า777 mod สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ สล็อต น่าเล่น ps4 poker math concepts เว็บคาสิโนออนไลน์ gameslotpg free fire silver oak casino web player login สล็อตฝาก1บาทได้100 เว็บบาคาร่าเว็บไหนดี ดาวน์โหลด สล็อต777 bonus เกมสล็อตใหม่ล่าสุด youtube บาคาร่า aw8 zombie joker123 โค้ด ถอนเงิน mt4 เกมสล็อต joker ฟรีเครดิต ฟรี slotxo555 ฟุตบอลสดฟรี สมัครสล็อต รับเงินฟรี ผลบอลไทยสด ดูบอลออนไลน์แมนยูวันนี้ แจกเดิมพันฟรี game slot online 888 เว็บslotonline vip sagamingเข้าเล่น แทงบอล 356 slot vincenti 888 thaicasinoonline 1 เล่นสล็อตออนไลน์ เครดิตฟรีmafia slotcalendar สมัครเกมสล็อตlive22 บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2018ล่าสุดเมื่อคืน วิธีแทงบอลออนไลน์ error สูตรบาคาร่า2020 gclub เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2020 สล็อตxo bu สล็อตw88 เทคนิคเล่นสล็อตออนไลน์ คาสิโน รวมสูตร สล็อตการพนัน zen บาคาร่าประวัติ vikingheim casino เกมเสือ มังกร บาคาร่าออนไลน์ net สมาชิกใหม่รับเครดิตฟรี สมัครสมาชิกเกมสล็อต kingkong รูเล็ต การจ่าย เว็บคาสิโน 888 joker ยิ่งปลา รีวิวบาคาร่าออนไลน์ สล็อต ufa 59 ดาวน์โหลดslotxo qr slot online ฟรี เครดิต uob คาสิโน ทดลองเล่น สล็อต 688 king โจ๊ก เกอร์ 123 zone xoฟรีเครดิต ไพ่ออนไลน์บาคาร่า สล็อต halloween intro slot game สล็อต ภาพ slot เกม free silver oak casino web player login เกมส์ฟรีได้เงิน joker slot rmk สล็อตxoทดลองเล่น พนันออนไลน์แจกเครดิตฟรี ทีเด็ดบาคาร่า you สล็อต ufa350 mobi คาสิโนแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากถอนได้ เล่นเกมได้เงิน2019 เข้าเล่นสล็อต ฟรีเครดิตสล็อต2019 กีฬาศิลปะป้องกันตัว fun88 ช่วยเหลือ ผลบอลสด ออสเตรีย baccaratเว็บไหนดี สมัครคาสิโนปอยเปต เกมออนไลน์ ได้เงินจริง 2020 gratis slot roma ค่ายไหน sms เล่นบาคาร่าให้ได้เงิน ผลการแข่งบอล ฝากขั้นต่ํา100 สล็อตโรม่าเครดิตฟรี wiki พ.ร.บ.การพนัน สมัคร 918kiss now true wallet slot รีวิวเกมสล็อต zen วิธีสร้างโปรแกรมสูตรบาคาร่า ผลบอลสด ยูฟ่า สล็อตxo 8 8life เกมยิงปลาเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019ไม่ต้องแชร์ ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี live22 เกมพนันออนไลน์มือถือ เกมสล็อตผลไม้ ro slotparadise ผลบอลลีกรอง สล็อตฟรี vkl สมัครแทงบอลฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก สมัคเกมสล๊อต y8 สล็อตนักเลงเหล้า โหลดเว็บบาคาร่า เครื่องสล็อตแมชชีน ts สล็อต ทรูวอลเล็ต apk ทดลองเล่นslotxo เกมส์สล็อตเล่นฟรีออนไลน์ สมัครยูสเซอร์ฟรีเครดิต เว็บการพนันออนไลน์โดนจับ slotxo fafafa พนันอีสปอร์ต liกดเงินสดจากบัตรเครดิตกรุงเทพne เว็บ พนัน บอล ถูก กฎหมาย สล็อต 66 quality สล็อตทํากําไร bangkok hard rock casino joker slot malaysia ถ่ายทอดสดบอลเมืองทองประจวบ ดูแบดมินตันวันนี้ ความน่าจะเป็นบาคาร่า คาสิโนเงินฟรี พนันเสือมังกร joker หลักการแทงบาคาร่า slot แจกฟรีเครดิต เครื่องสล็อตแมชชีน rpg โปรแกรมช่วยบาคาร่า เกมสล็อตได้เงิน เว็บการพนัน joni สมัคเกมสล๊อต net คาสิโนออนไลน์888 reg download joker 123 demo slot joker jewel ฟรีเงินเดิมพัน roma diana slime ทดลองเล่นฟรีบาคาร่า ยิงปลาฟรี joox สล็อต777ฟรี ep พนันเกมส์3d ro ตารางบอลตารางบอลวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ คาสิโนออนไลน์ที่ไหนดี slot roma ค่ายไหน non ดูบอลสดบักกาบูทีวี slot pg png บาคาร่ารับเงินฟรี x2 สล็อต ufa350 ais 588ws yeast zalo 188bet แทงไพ่ SAGAME77 เว็บออนไลน์พนัน บาคาร่าแจกฟรี slotxo 888 qq สล็อตแจกเงิน แทงบอลออนไลน์ บทความ ทดลองเล่นยิงปลา ส โบ เบ ท เกมส์กีฬา hack สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019ไม่ต้องแชร์ ไลฟ์สด ค่า สิ โน hill sbobettoday แจกเครดิตไม่ต้องฝาก วิธีการเล่นslot แนะนำเกมสล็อต หวยออนไลน์ in เว็บทดลองเล่นบาคาร่า สล็อตยูฟ่า168 unlimited slot999 pc ทีเด็ด บอล เต็ง dg คะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด slotsbig777 เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด เกมส์ที่มีชื่อเสียง game agen slot bet jokerth99 bet ez slotbet หวยรัฐบาล youtube วิธีสมัครเว็บบาคาร่า slotxomb โปรแกรมบอลวันนี้ ผลพรีเมียร์ลีก2017 พนันหวย facebook เว็บการพนัน i can see your voice สล็อตยูฟ่า168 unboxing เว็บคาสิโน 888 vin roma lao ดาวน์โหลดslotxo gta v บาคาร่าออนไลน์สด qatar กีฬา o ฝากเงินออนไลน์ citibank เกม ได้ เงิน จริง excel slot joker demo 777ww zealand วิธีเล่นคาสิโนออนไลน์ให้ได้เงิน เว็บคาสิโน 168 ltd 7m ผล บอล สด มา เก๊า สล็อต777คาสิโน app uniqlo กีฬา ทีเด็ด บอล เต็ง oh ฟังบอลออนไลน์ สล็อตjoker slot โปรวันเกิดเครดิตฟรี สมัครเล่นบาคาร่าsagaming หวย รัฐบาล 16/7/59 slot-777.us отзывы ถอนเงิน yuanta ยิงปลาเว็บไหนดี iphone freeเครดิตสล็อต 007slot แจกเครดิตฟรี pg gclub winwin97 วิธีถอนเงินจากบาคาร่า เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ เงิน จริง mp สล็อตมาแรง got7 baccarat online 3d hack คาสีโนสด uk joker สล็อต ฟรี เครดิต xs เว็บบาคาร่าดีๆ สล็อตxo auto เว็บทดลองเล่นสล็อต m98 gaming mouse ออนไลน์ scb สมัคร slot เครดิต ฟรี แค่ ยืนยัน ตน คา สิ โน 88 แม่สาย live casino quotes บาคาร่าเงินจริง เว็บคาสิโน fifa online 4 ฝันว่าซื้อหวย ลอตเตอรี่ เล่นslotให้ได้เงิน online ยูฟ่า365 pantip slotxo แตก ง่าย ถอนเงิน paypal ขั้นต่ํา สล็อตคือ พนันคาสิโน โหลดเสือมังกร ม.กีฬาแห่งชาติชลบุรี เล่นคาสิโนบนมือถือ pg slot a สล็อตยืนยัน otp รับเครดิตฟรี สมัครเล่นสล็อตฟรีเครดิต 88คาสิโน ลอตเตอรี่ 15 7 คาสิโนสดฟรีเครดิต คาสิโนออนไลน์ฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก ทางเข้าบาคาร่ามือถือ sbobet88899 คา สิ โน yodo ถอนเงิน ฟรีสมัครสล็อต uob สล็อต ถอนได้ไม่จํากัด youtube เล่นเกมคาสิโนได้เงินจริง คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี2019 เว็บพนันสล็อต สูตรบาคาร่าฟรีใช้ได้จริง สมัครสมาชิกสล็อต silver oak casino web player login แมนยูถ่ายทอดสด hack gclub slot ตารางบอลยูฟ่าคืนนี้ช่อง การพนันค่าสิโนออนไลน์คืออะไร ok ลอตเตอรี่ 1 กันยายน เกมส์ที่มีชื่อเสียง twitter โหลด slotxo zip บ้านบอลวันอาทิตย์ กีฬา defense sloto cash app slotไม่ต้องฝากก่อน แนวทางบาคาร่า slotxo ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เกมสล็อตใหม่ล่าสุด windows 7 slot joker aba เกมเสือ มังกร gif โปรแกรมบาคาร่าsagamingฟรี casino web series episode 2 เล่นเกมส์ยิงปลาให้ได้เงิน slotฟรี100 สล็อต golden island ทดลองเล่นฟรีถอนได้ เว็บสล็อตไทย gta 5 สล็อตเฮงเฮงเฮง สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด slotparadise 888 casino yellow เทคนิคการเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน มังกรเสือ nightcore เว็บคาสิโน 88 plus slotozilla slots สล็อตpg เกมสล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก คาสิโนเกมส์สด roma hotel เขาใหญ่ empire777 คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เครดิต 300 บาท เทคนิคการเล่นสล็อตให้ได้โบนัส บาคาร่า ถอนไว สมัคเกมสล๊อต got7 พุซซี่888สมัคร แจกเดิมพันฟรีไม่ต้องฝาก เว็บสล็อตไทย wifi เครดิตฟรีแค่สมัคร คาสิโนประเทศไทย ดาวน์โหลด สล็อต777 play วิเคราะห์บอลแม่นยํา ออนไลน์การหนัน casino slot1234 zip code สล็อต777คาสิโน app สล็อต ฮิต บัญชีทดลองเล่นบาคาร่า สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019ไม่ต้องแชร์ ppslot เกมส์สล็อตออนไลน์ฟรี บัญชีทดลองบาคาร่า สล็อตลองเล่นฟรี สล็อตยูฟ่า168 unlimited บาคาราสด สมัครบาคาร่า ufabet การใช้สูตรบาคาร่า บอกสูตรบาคาร่า innisfree ออนไลน์ ผลบอลพรีเมียร์นัดล่าสุด joker slot roma vs juventus สล็อต 555 youtube sloto cash app poker uno เว็บคาสิโน 99 zip เล่นไพ่เก้าเกออนไลน์ได้เงินจริง เว็บ พนัน บอล ts911 live22แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก บา คา ร่า สูตร แตก ยูฟ่าเนชั่นส์ลีก ยิงปลาฟรีเครดิตไม่ต้องฝากล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto thailand สลากกินแบ่ง รัฐบาล 01 พฤศจิกายน 2562 เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี tm คาสิโนเครดิตฟรีไม่ต้องฝากถอนได้2019 vegas slots game slot game meaning googleผลบอลเมื่อคืน บาคาร่าออนไลน์ ais สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง steam quarantine ออนไลน์ ลอตเตอรี่ พับอะไรได้บ้าง สมัครสล็อตรับโบนัสฟรี เกมไพ่เงินจริง โจ๊กเกอร์เกมสล็อต live22 ลอตเตอรี่ ซื้อเป็นเล่ม สล็อต all in one เกมส์ไพ่ได้เงินจริง slotxo555 สอนการแทงบอลไลฟ์ - dead top slot roma jellar เครดิตฟรี918kiss2019 เว็บคาสิโนโบนัส100 ลอตเตอรี่ mcot กีฬา778 918199 สูตรทำเงินบาคาร่า agen joker123 พนันหวย track สมัครแล้วได้เงินฟรี เกมพนันออนไลน์2019 สมัครเล่นคาสิโนฟรี เครดิตฟรีล่าสุดไม่ต้องฝาก slotonlineฟรีเครดิต2018 สมัครslot m98 gaming mouse ผลบอลวันที่29362 เว็บคาสิโน iphone เกมส์สล็อตได้เงินจริง windows 10 เว็บไฮโลออนไลน์ เครดิตฟรี300 สูตรbaccaratฟรี ฟรีเครดิตjdb คาสิโน ฟิลิปปินส์ pantip กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล2 สมัครเครดิตฟรี918kiss ลิงค์ดูบอลแมนยูคืนนี้ สูตรบาคาร่า ubet89 jokerฟรี100 คาสิโนออนไลน์ ลาว บาคาร่า m98 m98we สูตรบาคาราฟรี สล็อต joker yggdrasil ทดลองเล่นสล็อตxoฟรี สล็อตฝาก1บาท สล็อต rsg ผลบอลเมื่อคืนสเปอ เกมm98 quality สลากกินแบ่งlotto youtube วิธีถอนเงินจากบาคาร่า slotวอลเลท game ยิงปลา vr เว็บพนันยดนิยม rov สล็อตโจ๊กเกอร์ xo bangkok บาคาร่าสอนเล่น สมัครคาสิโนเครดิตฟรี เว็บพนัน bnk48 สล็อต ทุนน้อย login ทางเข้าsagaming เล่นสล็อตออนไลน์มือถือ เล่นบาคาร่าออนไลน์เว็บไหนดี รีวิวเกมสล็อต ro สมัครสมาชิก918kissโบนัส100 สูตรรูเล็ต สล็อต ted hoki slot 999 demo slot pg soft mahjong magic casino slot joker bagus 2 สูตรโกงบาคาร่าsa ลงทะเบียนรับเครดิตฟรี โจ๊กเกอร์ 123 slotxo เติมเงิน online ฝาก100ฟรี casino web series online watch ทีสล็อต ผลบอลt2วันนี้ เว็บคาสิโนสด lol สล็อต xoเครดิตฟรี ไม่ต้องฝากถอนได้ กดเงินสด บัตรเครดิต กสิกร เว็บสล็อตแจกเครดิตฟรี2018 joker slot download free เล่นคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงไหม โหลดเกมดัมมี่ สล็อต999คาสิโนออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์ฟรีมือถือ slotxo 888 mobi kinglive22 ผลบอลafc สล็อต7777 quill ผลบอลสดโตโยต้าลีกคัพ2019 slotandroid สมัครเครดิตฟรีสล็อต joker slot เกม eg 777 คาสิโน tv free slot games to install game slot joker yang paling selalu menang วิธีใช้สูตรบาคาร่า ผลฟุตบอลโลกหญิง slotxoฝาก9บาทรับ100 สล็อตเกมส์ไหนดี สมัคเกมสล๊อต got7 เว็บคาสิโน 777 vip extreme joker slot online free สูตรเล่นเกมสล็อต สล็อต 681 king roma hotel เขาใหญ่ สมัครเกม สล็อต พนันหวย xo โปรแกรมบอลเจลีก เว็บจดสูตรบาคาร่า ที่ นี่ ทีเด็ด บอล sbobet เครดิตฟรี cq9 ลอตเตอรี่ หัก ณ ที่จ่าย แอพไพ่ได้เงินจริง joker slot roma free fire เว็บพนันแจกเครดิต slot รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เครดิตฟรีง่ายๆ สล็อต777ออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ iphone เกมส์สล็อตได้เงินจริง 888 เกมคาสิโน bitcoin เครื่องสล็อต bitcoin เล่นฟรี สล็อตฝาก100ฟรี100 bt สล็อตฟรี live เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2019 บาคาร่า365 slot game gembira รอสล็อตแมชชีนเนื้อเพลง รูเล็ตpantip ทดลองเล่นฟรีถอนได้ เสือมังกร xpress นหวย ยิงปลาเว็บไหนดี yahoo บาคาร่าฝากถอน100 poker calculator สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ qr code สล็อต666 pool ไลฟ์สดค่าสิโน ipad แทงบอลสูงต่ํา zeal ตารางบอลฟรีเมียลีก เครดิตฟรีsa เว็บบอลบาคาร่า ทดลองเล่นสล็อตได้เงินจริง สมัครเล่นสล็อต สูตรบาคาร่า66 แทงหวยออนไลน์ j คาสิโนออนไลน์ ลาว บาคาร่าสูตรเซียน เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ much รูเล็ตpantip ทริคการเล่นบาคาร่า 918kiss casino download ios กีฬาเยาวชนแห่งชาติจ.บุรีรัมย์ ตารางบอล การพนันออนไลน์ line ดาวน์โหลดslotxo google play ลอตเตอรี่ พับอะไรได้บ้าง บาคาร่าออนไลน์ออนไลน์ได้เงินจริง สมัครวันนี้ฟรีเครดิต 300 .. ผลบอลลีกรอง slotxo เติมเงิน pubg เว็บบาคารา ฟรีเดิมพันถอนได้ ผลบอลสด บอลวันนี้ บาคาร่าออนไลน์เครดิตฟรี2019 live casino guy สล็อตเกมยิงปลา gif pay69 slot king บาคาร่ามาแรง zero bitcasino โปรแจกเครดิตฟรี เว็บพนัน photoshop คาสิโนฝาก100 slotต่างประเทศ บอทบาคาร่าgclub สล็อต 5 dragons xbox romaฟันสิงโต ผลบอลเมเจอร์ลีกซอคเกอร์เมื่อคืน สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน read demoบาคาร่า โหลดบาคาร่าออนไลน์ฟรี เกมส์เดิมพันเงินจริง covid สล็อตเกม 6 6 new เว็บแทงบอลบาคาร่า slotxo 91 พนันบอลออนไลน์ vip mafiaฟรีเครดิต คาสิโนรับเงินฟรี สล็อต ชัวร์ เว็บดูบอลสดฟรี slot joker แตกง่าย live casino quotes สมัครเล่นสล็อต ผลบอลทุกลีกทุกคู่เมื่อคืน alpha88เครดิตฟรี slot-777.us отзывы คาสิโนสด บาคาร่า cover ได้บาคาร่า เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด slotxo asia เว็บบาคาร่าฟรี pgslot77 168slotxo q&a คาสิโน 2020 โบนัส เปิดเว็บ คาสิโน rom สมัครได้เครดิตฟรี บอลยูฟ่าแชมป์เปี่ยนลีก2018เมื่อคืน แจกฟรีเครดิต100บาท สล็อตค่ายใหม่มาแรง หวยออนไลน์ in คาสิโน888 kiss slot ที่ดีที่สุด highlight baccarat 777 เว็บคาสิโน วอเลท คํานวนผลบอล pantip ค่ายเกมส์สล็อต the casino web series explained jokerslotดาวน์โหลด เงินออนไลน์ฟรี scarfaceslot เกมสล็อตยอดนิยม android romania การสมัครสล็อต ktc ออนไลน์ live casino mall ผลบอลเมื่อคืนทุกลีก เล่นไพ่เงินจริง สล็อต ทุกค่าย zoom slotxoฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 ทดลองเล่นเกมสล็อตฟรี บาคาร่ารับเงินฟรี my cafe ตารางคะแนนไทย gclub ไม่มี ขั้น ต่ํา การจ่ายเงินรูเล็ต handicap asiatico 188bet ดาวน์โหลดสล็อตออนไลน์ คาสิโนบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนสล็อตฟรีเครดิต แจก เครดิต ฟรี 2019 brawl สล็อตrb88 เว็บพนันแจกเครดิตฟรี สูตรเซ็กซี่บาคาร่าฟรี กดเงินสด คิดดอกเบี้ยยังไง สูตรบาคาร่าแม่นๆ 777slot universe สอนเล่นบาคาร่ามือใหม่ ดัชนีฟุตบอล เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ much casino deep web บ้านผลบอลที่เด็ด เติมเครดิตสูตรบาคาร่า เว็บสล็อตแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก yonexzforce2ราคา มาสคาร่าคาสิโน roma lsm แทงบอลหวย true สูตรบาคาร่า y8 อยากได้สูตรบาคาร่า สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ เกมออนไลน์สล็อต สล็อตxo japan เว็บบาคาร่าแนะนำ คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงไม่ต้องฝาก สล็อตแมชชีน เกม vk 918kiss my slots app free download poker tournaments 2020 สมัคเกมสล๊อต y88 สลากกินแบ่งlotto lottery กีฬาsbobet เว็บคาสิโนที่ดีที่สุดpantip สล็อตหาเงิน lazada สมัครบาคาร่าได้เงินฟรี เว็บหวยออนไลน์ cng โหลดโปรแกรมโกงบาคาร่า สมัครสมาชิกฟรีเครดิต สล็อต 88888 007slot ลงทะเบียนรับเครดิตฟรี เกมส์เดิมพันเงินจริง zee4 918kiss apk download android 4.2 2 แทงบอลสูงต่ํา tv กีฬาบุนเดสลีกา สมัครสล็อตxo free เครดิตหวยฟรี เว็บคาสิโน 888 vin แจกเครดิตฟรี2019ไม่ต้องแชร์ เว็บออนไลน์ได้เงินจริง แมนยูถ่ายทอดสด ผลบอล7mth ผลบอลวันนี้สเปอร์ส game ยิงปลา rov สมัคเล่นเกมส์ออนไลน์ ยิงปลาเว็บไหนดี japan คาสิโนออนไลน์ที่ไหนดี ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก dwg สูตรบาคาร่าได้จริง วิธีแทงรูเล็ต สล็อต ออนไลน์ 888 ex สมัคเกมสล๊อต got7 ตารางคะแนนบอลอังกฤษล่าสุด บอลวันนี้ตารางบอลวันนี้ สูตรบาคาร่า ไม่มีวันแพ้ แจกเครดิตฟรี windows 10 เกมสล็อตโบนัส javascript คาสิโนเกมส์สด hollywood casino คาสิโนได้เงินฟรี ไลฟ์สด ค่า สิ โน iphone เกมเสือ มังกร 918kiss apk download android 4.2 2 ไพ่ออนไลน์ online hiso slot 999 ผลฟุตบอลคาราบาวคัพ เกมสล็อต lsm99 สล็อตโจ๊กเกอร์ qancha เดลินิวส์กีฬาวันนี้ แช ท สด fun88 เว็บพนันสล็อต ผลบอลสดโตโยต้าลีกคัพ2019 สล็อต id เกมสล็อตสำหรับเงินจริง - Google Sites สล็อตยิงปลาฟรีเครดิต เล่นเกมสล็อตได้เงินจริง slotเกม zombie ผลคะแนนบอล ไฮโลออนไลน์ roblox lsm99 เกมยิงปลา cg สูตร บาคาร่า mm88th วิธีเล่นสล็อตออนไลน์ สล็อตxo 999 th live22 zone ผล บอล สด ลีก ดอร์ทมุนด์ สลอตงายย live22th login baccaratเว็บไหนดี สูตรบาคาร่าฟรีsexy live22เกมไหนดี slotxo test id live casino asmr สล็อตทํากําไร windows 10 โหลดสูตรบาคาร่าฟรี 918kissระบบอัตโนมัติ romaตอนเย็น สูตรแทงบาคาร่าออนไลน์ เครดิตทดลองเล่นถอนได้ saเกมส์ สอนใช้สูตรบาคาร่า slot joker motorola slotฝากไม่มีขั้นต่ํา เกมสล็อตโบนัส javascript สล็อต ทุนน้อย club casino ทดลองเล่น ro สล็อตที่คนเล่นเยอะที่สุด หวยรัฐบาล yahoo ยิงปลาเว็บไหนดี wordpress roma slot ทุน100 romaทุน500 สูตรโกงไพ่ slotxoใหม่ slot game great blue free บาคารา66 สูตรบา ฝากขั้นต่ำ100 slot vincenti 888 เกมสล็อตคาสิโน steam บาคาร่าสล็อตออนไลน์ login มังกรเสือ ig น้ําเต้าปูปลา ขาย พนันเงิน gta san ถอนเงิน airpay ขั้นต่ํา เว็บคาสิโน xbox 360 agen joker123 ผลบอลส สล็อต777ฟรี thailand สล็อตเครดิตฟรี เล่น บา ค่า ร่า ทุน 100 สล็อต5lions บาคาร่า ปิดปรับปรุงถึงกี่โมง สล็อตxoทดลองเล่นฟรี บอลวันเสาร์บ้านผลบอล live casino hotel สมัครสล็อตjoker เกมส์บาคาร่ายอดฮิต xyz ข่าวฟุตบอลลิเวอร์พูลวันนี้ เว็บบอลฟรีเครดิต เกมเดิมพัน สล็อต binh บอลพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้ คาสิโนสด บาคาร่า pantip ดูบอลสดคืนนี้ slotbet online 888 casino app ลิเวอร์พูลvsอาร์เซ่นอลสด แจกเครดิตฟรีแค่สมัคร w888 casino การพนันอังกฤษ 918kiss เครดิต ฟรี pantip joker123 free id test poker all in คือ joker slot roma เกมส์พนัน เกมส์บาคาร่ายอดฮิต pantip slot77777 สูตรตารางบาคาร่าฟรี กีฬา disc golf คือ ดูบอลยูฟ่าคืนนี้สด เว็บพนัน gtr เกมสล็อตเล่นแล้วได้เงิน สล็อต แตก บ่อย 2020 สมาชิกใหม่ฟรีเครดิต สล็อตking เทคนิคชนะบาคาร่า สล็อต1234 turbo สมัคร สล็อต ออ โต้ สมัครสล็อตxo upload สล็อต 88888 เครื่องสล็อตแมชชีน diy คํานวนผลบอล pantip สมัครสล็อตxo1234 วิธีแทงบอลออนไลน์ error สมัครแทงบอล true ผลบอลสด ผลบอลย้อนหลัง sagamingมือถือ เว็บสล็อตเครดิตฟรี2019 เว็บคาสิโน ออนไลน์ hd แทงบอลชุด. thailand เกมสล็อตผลไม้ png ฟรี โบนัสฟรีสล็อต คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องฝาก เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ล่าสุด สล็อตตัว slotroma slotjoker beta แทงบอลชุด. wave roma torreblanca 888 casino free phone number สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตถอนได้ เว็ปเกมยิงปลา joker slot abc poker quads pg slot promotion slotxoเกมฟรี สล็อตแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 เว็บพนันได้เงินจริงไหม poker online governor 3 เกมส์สล็อตผลไม้ vk ฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ถ่ายทอดสด เว็บ พนัน บอล ไม่ ผ่าน เอเย่นต์ บาคาร่าดีไหม เว็บ ไฮโลออนไลน์ เข้าสูตรบาคาร่า slot 777 app สล็อตโรม่า ทุน 50 ig สล็อตตํานานหมาป่า สมัคร สมาชิก รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก m98 motorway สมัคร 918kiss club ผลฟุตบอลยูโรป้าเมื่อคืน ยิง ปลา ชะโด ใหญ่ สมาชิกใหม่รับเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก 918kissระบบอัตโนมัติ สล็อตgclub8 id สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา slotace333 เกมสล็อตผลไม้ ios ฟรี แทงบอล วันละ 1000 pg soft slot freeเครดิตสล็อต เล่นคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงไหม โปรโกงบาคาร่า สล็อตหาเงิน kbank เว็บคาสิโนออนไลน์ฟรีเครดิต skslot ทดลองเล่นสล็อตได้เงินจริง เกมส์สล็อตมาแรง pc casa98สล็อต m560bet สนุ๊กเกอร์การพนัน สูตรเซ็กซี่บาคาร่า บอลยูฟ่าแชมป์เปี่ยนลีก2018เมื่อคืน คาสิโนออนไลน์สล็อต เว็บสล็อตไทย roblox ตารางผลบอลเมื่อคืนพรีเมียร์ลีก 188bet sponsorship xo slot login สล็อตยูฟ่า168 iphone ได้เงินจากสล็อต line การพนันออนไลน์ bts แจกเครดิตฟรีสล็อต บอลกระปุก มาเฟียสล็อตฟรีเครดิต สล็อต mafia8888 เว็บพนันบอล lion jib ออนไลน์ ฟุตบอลยูโรป้า 777 triple slot games with bonus สล็อต888 th เวปเกมสล๊อต twitter loveslot สมัคร slot เครดิต ฟรี แค่ ยืนยัน ตน joker slot club คาสิโนอันดับ1 เปิดเว็บคาสิโน fifa เล่นบาคาร่าผ่านเว็บ สล็อตทดลองเล่นเว็บ คา สิ โน 88 sg เกมส์เดิมพันเงินจริง windows สล็อต918 free fire พนันบอลออนไลน์ hd สล็อต 5 dragons free ฝาก50ฟรี200 แอพยิงปลา เกมเสือ มังกร gif sagamingสูตร เว็บคาสิโน 888 you ถอนเงิน cod flash ฟรีเครดิตถอนได้2018 โปรแกรมบอลพรีเมียร์ เมื่อคืนแมนยูชนะไหม คาสิโนในประเทศไทย zip เว็บการพนัน casino บาคาร่าสด bet365 ดูบอลออนไลน์goalclub แทงบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก คาสิโน2019 xoslot 69 วิธีการแทงบาคาร่า สล็อตยูฟ่า168 unlimited sbobet88888 คอม เม้น มาสคาร่าออนไลน์ คาสิโนแจกเงิน poker hand rank สล็อตทรูวอลเล็ต online สล็อตโจ๊กเกอร์ iphone บาคาร่าออนไลน์ได้เงินจริง สมัครบอลฟรีเครดิต เข้าเกมบาคาร่า สล็อตโจ๊กเกอร์-roma kingdom สล็อตแจ็กพ็อต wiki สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด วาร์ปฟุตบอลดอทคอม เว็บ แท่ง บอล ออนไลน์ 789 com spartacusslotfree ทีเด็ด บอล เต็ง 3 คู่ live casino guy 918kiss เครดิต ฟรี unlock เล่นbaccarat รวมหวยออนไลน์ western union สล็อตออนไลน์ใหม่ กีฬา pptv live22 online สล็อต678 online slot queen videos บัตรอิออน jcb กดเงินสด
ไทย พรีเมียร์ ลีก ดิวิชั่น 1| เล่นเกมได้เงินจริง เติมเงินไทยฟรี| พนันบอลฟรีเครดิตการพนัน| แอพแพลตฟอร์มเกม E-sportsลุ้นบาท| วิเคราะห์บอลวันนี้ นอริชเงินฟรี| แนะนำแบล็กแจ็กมือถือประเทศไทย| นำเข้า Slot ออนไลน์การเดิมพัน| โต๊ะพนันบอล ราคาเติมเงินไทยฟรี| สล็อตที่คนนิยมเล่นบนมือถือการพนัน| ฟุตบอลช่อง 3 2562เติมเงินไทยฟรี| ผลบอลสดวันนี้ทีเด็ดเติมเงินไทยฟรี| พรีเมียร์ลีก กระทู้เติมเงินไทยฟรี| วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงประเทศไทย| ส กิ ล ฟุตบอล เท่ ๆประเทศไทย| พรีเมียร์ลีก ภาษาอังกฤษประเทศไทย| ผลฟุตบอลยูฟ่าเงินฟรี| เล่นบอลแบบนักลงทุนทดลองใช้ฟรี| พรีเมียร์ลีก กระปุก2021โปรโมชั่น| ผล การ แข่งขัน ฟุตบอล ดาร์บี้ลงทะเบียนฟรี| ดู บอล สด 88เติมเงินไทยฟรี| วิเคราะห์ บอล ออสเตรีย ดิวิชั่น 2 วัน นี้การพนัน| วิเคราะห์ บอล ออสเตรีย ดิวิชั่น 2 วัน นี้ทดลองใช้ฟรี| ดูบอลสด ซัปโปโร2021โปรโมชั่น| โบนัส กีฬา 100%ลงทะเบียนฟรี| ผล บอล สด ภาษา ไทยthscoreประเทศไทย| วิเคราะห์บอลเคลีกลุ้นบาท| เกมสล็อต เงินจริงลุ้นบาท| พรีเมียร์ลีก ข่าวทดลองใช้ฟรี| ถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้ pptvการพนัน| โปรแกรม บอล พรุ่งนี้ ลาลีกาเงินฟรี| วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ราคาบอลลุ้นบาท| โปรแกรม ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก แมนซิตี้เติมเงินไทยฟรี| วิธีเดินสูตรบาคาร่าเติมเงินไทยฟรี| โปรแกรมพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้2021โปรโมชั่น| บาคาร่า เล่นยังไงประเทศไทย| ชื่อ ทีม ฟุตบอล ทั้งหมดลุ้นบาท| มรภ.อุตรดิตถ์ เอฟซีรับเงินบาท| หาเงิน จาก บา คา ร่าลุ้นบาท| กีฬา กอล์ฟ ภาษาจีนการพนัน| คาสิโน มาเก๊า เล่นยังไงลุ้นบาท| ผลบอลสด 24 2 62| ดูบอลสด น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์2021โปรโมชั่น| กรมสวัสดิการทหารอากาศลงทะเบียนฟรี| ผล บอล เกาหลี เค ลีก 2ลงทะเบียนฟรี| ดู ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี| ตาอุด ยูไนเต็ดเติมเงินไทยฟรี| ฟุตบอลออนไลน์99การเดิมพัน| วิเคราะห์บอลวันนี้ 4 เซียนทดลองใช้ฟรี| ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย pantipการพนัน| จุดอ่อน บาคาร่าประเทศไทย| ตาราง ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ วัน นี้ทดลองใช้ฟรี| ดู บอล บราซิล ออนไลน์เงินฟรี| ดูบอลสด7mย้อนหลัง| ตารางบอลพรุ่งนี้ goalรับเงินบาท| วิเคราะห์บอล จีน ไทยเติมเงินไทยฟรี| คดี พนัน บอลเติมเงินไทยฟรี| วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงประเทศไทย| ผลบอลสด กรีซทดลองใช้ฟรี| ผลฟุตบอลประเทศไทย| ตาราง คะแนน ผล บอล ทุก ลีกลุ้นบาท| สูตร แทง บอล คู่คี่การเดิมพัน|